Par klubuJaunumiDaivingsApmācībaAprīkojumsFotogalerijaKontaktiVideorulv

Apmācība


Kāpēc jāmācās?
Kas ir PADI ?
Sākuma kurss PADI Open Water Diver (OWD)?
No kādām daļām sastāv kurss?
PADI OWD, kā notiek apmācība?
Kas var veikt apmācību?
Kādus dokumentus Jūs parakstāt?

PADI bāzes kursi
Specializācijas
KursiPADI BĀZES KURSIgo up


Discover Scuba Diver PADI (Intro dive)

Dziļums līdz 12 metriem. Pavadīšanā ar PADI profesionālu.

Minimālais vecums: 10 gadi.

Ieniršanu skaits: 1-2 ieniršanas atklātajā ūdenī.

Maksimālais dziļums: 12 metri.

Programma dod iespēju visiem gribētājiem ienirt atklātajā ūdenī profesionāla tiešā uzraudzībā, ļauj cilvēkiem izmēģināt, kas ir daivings. Iemaņas un zināšanas, saņemtas šajā programmā, var būt tālāk ieskaitītas PADI Scuba Diver un Open Water Diver PADI kursos.go up


Scuba Diver PADI

Dziļums līdz 12 metriem. Pavadīšanā ar PADI profesionālu.

Minimālais vecums: 10 gadi

Nodarbību skaits: 3 teorētiskās un 3 praktiskās.

Ieniršanu skaits: 2 ieniršanas atklātajā ūdenī.

Maksimālais dziļums: 12 metri.

PADI Scuba Diver kurss ir Open Water Diver PADI kursa daļa (ietilpstošais līmenis). Atvieglots kurss, kas ideāli piemērots tiem, kam nav pietiekoši daudz laika, lai izņemtu Open Water Diver PADI kursu, vai pagaidām netaisās iegremdēt patstāvīgi (ar partneru), bet tikai zem profesionāla uzraudzības ( no Daivmeistara līmeņa un augstāk).go up


Open Water Diver PADI

Open Water Diver Dziļums līdz 18 metriem. Partneris - sertificēts daivers.

Minimālais vecums: 15 gadi (10 junioriem).

Nodarbību skaits: 5 teorētiskās un 5 praktiskās baseinā (pēc Scuba Diver - 2 teorētiskās un 2 praktiskās baseinā).

Ieniršanu skaits: 4 ieniršanas atklātajā ūdenī (pēc Scuba Diver - 2 ieniršanas atklātajā ūdenī ).

Maksimālais dziļums: 18 metri.

Statuss: ieniršanas kopā ar partneru ar tādu pašu vai augstāko sertifikācijas līmeni.

Pirmais bāzes kurss, kas dod iespēju kandidātam saņemt nepieciešamo zināšanu un iemaņu kopu ieniršanai ar partneru un grupā. Nodarbību laikā tiek apgūti fizikas un daivinga fizioloģijas pamati, apkārtējās vides īpatnības, ieniršanu plānošana ar speciālo RDP tabulu palīdzību, ieniršanas vadīšanas iemaņas, kas ļauj beidzējiem organizēt drošas patstāvīgas ieniršanas.go up


Adventure Diver

Dziļums līdz 40 metriem. Partneris - sertificēts daivers.

Minimālais vecums: 15 gadi (12 junioriem)

Papild noteikumi: būt par  PADI Open Water Diver vai saņemt cita sertificējošas aģentūras ekvivalentu sertifikāciju.

Ieniršanu skaits: 3 tematiskās ieniršanas atklātajā ūdenī. Kopā tiek piedāvātas ap 30 specifikāciju. Ieniršanas tematiku kopīgi izvēlas instruktors un students. Var izņemt par vienu pilnu dienu.

  Ice Diver (Zemledus niršana)
  Dry Suit Diver (Sausais kostīms)
  Deep Diver (Dziļūdens niršana)
  Enriched Air Diver (Niršana ar bagātinātiem maisījumiem)
  Wreck Diver (Niršana uz iegrimušiem objektiem)
  Night Diver (Nakts niršana)
  Altitude Diver (Augstkalnu niršana)
  Search & Recovery (Priekšmetu meklēšana un pacēlums)
  Diver Propulsion Vehicle (Zemūdens velkoņa vadīšana)
  Drift Diver (Dreifs straumēs)
  Multilevel Diver (Pakāpju niršana)
  Underwater Photographer (Zemūdens fotogrāfs)
  Peak Performance Buoyancy (Augstākā peldspējas kontrole)
  Underwater Naturalist (Zemūdens naturālists)
  Boat Diver (Niršana no kuģa)
  Project AWARE (Vides aizsardzība)
  AWARE - fish identification course (zivju definēšana)
  Underwater Videographer (zemūdens video uzņemšana)
  Underwater Navigator (zemūdens orientēšana)

Maksimālais dziļums: 40 metri (21 metrs junioriem).

Statuss: ieniršanas kopā ar partneru ar tādu pašu vai augstāko sertifikācijas līmeni.

Tagad, kad Jūs jau esat daivers, zemūdens pasaule sāk dāvināt Jums specifiskas sajūtas. Šis kurss ir domāts tiem, kas grib apgūt dažādus ieniršanas veidus: nakts, dziļūdens, straumēs. Visi tie savā ziņā neparasti un interesanti.

Šī kursa katra ieniršana var būt ieskaitīta kā pirmā ieniršana attiecīgajā specializācijas programmā.go up


Advanced Open Water Diver

Advanced Open Water Diver Dziļums līdz 40 metriem. Partneris - sertificēts daivers..

Minimālais vecums: 15 gadi (12 junioriem)

Papild noteikumi: būt par  PADI Open Water Diver vai saņemt cita sertificējošas aģentūras ekvivalentu sertifikāciju.

Ieniršanu skaits: 5 tematiskās ieniršanas atklātajā ūdenī (Obligāta ir navigācijas (Underwater Navigator) un dziļūdens niršana (Deep Diver), citas tēmas kopīgi izvēlas instruktors un students). Pēc Adventure programmas pabeigšanas - 2 ieniršanas saskaņā ar kursa prasībām.

Maksimālais dziļums: 40 metri (21 junioriem).

Statuss: ieniršanas kopā ar partneru ar tādu pašu vai augstāko sertifikācijas līmeni. Dziļūdens niršana.

Programma dod iespēju daiveram pašam izvēlēties savas apmācības programmu un apgūt zemūdens specializāciju virkni, kas paplašinās zināšanas par zemūdens pasauli un par savām iespējām tajā. Šī līmeņa daivers var sev atļauties praktiski jebkura veida un sarežģītības līmeņa rekreācijas ieniršanas. Var iemācīties peldēt zem ledus, sausajā kostīmā, pētīt nogrimušus kuģus - jaunas zināšanas atklās Jums visu sajūtu pilnību no noslēpumu minēšanas un skaistumu vērošanas. Ir jāsaņem trīs obligātās specializācijas (dziļūdens un nakts niršanas un zemūdens orientēšanās) un divas pēc izvēles (no augstāk minētajā sarakta).

Šī kursa katra ieniršana var būt ieskaitīta kā pirmā ieniršana attiecīgajā specializācijas programmā.go up


Rescue Diver

Rescue Diver Dziļums līdz 40 metriem. Glābšanas un pašglābšanas iemaņas.

Minimālais vecums: 15 gadi (12 junioriem)

Papild noteikumi: būt par PADI Advanced Open Water Diver vai saņemt cita sertificējošas aģentūras ekvivalentu sertifikāciju, pabeigt kursu Medic First Aid - MFA (pirmās medicīniskās palīdzības) un Cardio-Pulmonary Resuscitation - CPR (sirds-plaušu reanimācijas) pēdējo 24 mēnešu laikā.

Nodarbību skaits: 5 teorētiskie moduļi.

Ieniršanu skaits: 5 treniņa nodarbības atklātajā ūdenī (12 vingrinājumu).

Statuss: Glābšanas un pašglābšanas iespēja avārijas situācijā.

Šis kurss ir pirmais solis no ieniršanas tikai baudai līdz profesionālajam daivingam. Daiveri, kas veiksmīgi to pabeiguši, saņem pārliecību savās iespējās. Specializēts zināšanu paplašinājums, kas tiek saņemtas Medic First Aid (pirmās medicīniskās palīdzības) kursa ietvaros, virzīts uz saistītiem ar daivingu aspektiem, papildina informāciju par cilvēka fizioloģiju un dzīvības glābšanas metodēm. Glābēja tituls atver durvis daivinga profesionālu pasaulē. Šāda reitinga esamība ir iepriekšēja prasība iestājoties Master Scuba Diver vai DM (daivmeistaru) kursos.go up


Master Scuba Diver

Dziļums līdz 40 metriem. Specializēto ieniršanu pieredze, glābšanas un studentu un atestēto daiveru uzraudzības iemaņas.

Minimālais vecums: 15 gadi.

Papild noteikumi: būt par PADI Advanced Open Water Diver vai saņemt cita sertificējošas aģentūras ekvivalentu sertifikāciju, pabeigt MFA kursu pēdējo 24 mēnešu laikā, būt par PADI Rescue Diver. Jābūt 60 piereģistrētām ieniršanām.

Statuss: Augstākā neprofesionālā sertifikācijas pakāpe. Pieredzes atzīšana.

PADI Master Scuba Diver kartīte rāda uz to, ka Jūsu priekšā, bez šaubām, stāv pieredzējis daivers. Šī līmeņa daivers ar tīru sirdsapziņu var teikt par sevi, ka viņš zina un prot rekreācijas (bezdekompresācijas) daivingā praktiski visu. Master Scuba Diver sertifikāts ir tā īpašnieka pelnīts lepnuma priekšmets! Tā ir augstākā amatieru kategorija.go up


Divemaster

Dziļums līdz 40 metriem. Specializēto ieniršanu pieredze, glābšanas un pašglābšanas pieredze.

Minimālais vecums: 18 gadi.

Papild noteikumi: būt par PADI Advanced Open Water Diver vai saņemt cita sertificējošas aģentūras ekvivalentu sertifikāciju, pabeigt MFA kursu pēdējo 24 mēnešu laikā, būt par PADI Rescue Diver. Jābūt 60 piereģistrētām ieniršanām uz sertifikācijas momentu.

Statuss: Pirmā sertifikācijas profesionālā pakāpe.

Tātad, Jums rodas vēlēšanās pārvērst savu aizraušanu par profesiju. Pirmais solis pie profesionālam augumam ir izdarīts. Tagad Jūs varat strādāt jebkurā pasaules daivcentrā.

PADI Divemaster kvalifikācijas esamība dod tiesības organizēt, vadīt un kontrolēt daiveru-amatieru niršanas procesu (strādāt par zemūdens gidu visos pasaules kūrortos), palīdzēt PADI instruktoram daiveru apmācības vadīšanā. Tagad Jūs esat pilntiesīgs PADI biedrs.


go up

SPECIALIZĀCIJAS
Ice Diver (Zemledus niršana)

Kursa ietvaros tiek apspriesti zemledus niršanas plānošanas, organizēšanas, vadīšanas, tehnikas, potenciālu problēmu un bīstamības jautājumi. Detalizēti tiek mācīti signāli pa drošības galiem, komunikācija, līņa likšana un tā samudžināšanās novēršana. Tiek pievērsta uzmanība aukstuma iedarbībai, avārijas pasākumiem un ūdenslīdēja-glābēja rīcībai.

Zemledus niršanas kursam jāietver 3 treniņa ieniršanas atklātajā ūdenī, kam jābūt izpildītām nemazāk kā divu dienu laikā.Dry Suit Diver (Sausais kostīms)

Par sauso kostīmu tiek domāts hidrokostīms, kas dod iespēju izvairīties no ūdens iekļūšanas kostīma iekšā un piepūst un izpūst no tā gaisu un citu gāzi. "Sausais" kostīms, paredzēts ieniršanām pie ūdens temperatūras zem 14 grādiem, ievērojami atšķiras no "slapjā" kostīma. Visas nianses, saistītas ar peldspējas kontroli, peldēšanos, aprīkojuma izvēli, ieniršanu plānošanu, Jūs uzzināsiet šajā kursā.

Kursa teorētiskajā daļā tiek aplūkota tehnika, ieniršanas sausajā kostīmā potenciālas problēmas un bīstamības, peldspējas kontroles, pacelšanos un nolaišanos pareiza tehnika, kā arī sausā kostīma apkalpošana un hermētiskuma pārbaude. Ja kandidātam agrāk nebija sausā kostīma izmantošanas pieredzes, tad ir nepieciešama kaut viena nodarbība segtajā ūdenī.

Lai pieteikties kursam daiveram jābūt:

 1. PADI Open Water Diver, Junior Open Water Diver vai tām ekvivalentajai atestācijai.

 2. Ne jaunākam par 12 gadiem.go up


Deep Diver (Dziļūdens niršana)

Šajā kursā tiek apgūti dziļas ieniršanas plānošanas, organizēšanas, vadīšanas, tehnikas, potenciālu problēmu un bīstamības jautājumi, kā arī riska faktori un ziņas par barokamerām. Atkārto materiālu par RDP tabulām, drošības pieturām, avārijas dekompresijas kārtulām, avialidojumu veikšanas noteikumi pēc ieniršanas. Tiek apspriests speciālais aprīkojums, nolaišanas galu pielietošana. Nirst dziļāk nav pašmērķis, bet mērķa sasniegšanas līdzeklis.

Dziļūdens ieniršanas kursam jāietver 4 treniņa ieniršanas atklātajā ūdenī, kam jābūt izpildītām ne mazāk kā divu dienu laikā. Treniņa ieniršanas ir rekomendējams veikt dziļumā no 18 līdz 30 metriem.

Lai pieteikties kursam daiveram jābūt:

 1. PADI Advanced Open Water Diver vai tai ekvivalentajai atestācijai.

 2. Ne jaunākam par 15 gadiem.

Nav pieļaujami ieniršanas dziļāk par 40 metriem. Instruktoram jāievēro, lai visas ieniršanas notiktu bezdekompresijas režīmā un lai visdziļākie ieniršanas notiktu pirmie.go up


Enriched Air Diver (Niršana ar bagātinātiem maisījumiem)

Kursa programma ir domāta bagātinātā gaisa izmantošanai ar skābekļa saturu no 22% līdz 40%. Tādu maisījumu izmantošana dos Jums iespēju ievērojami paaugstināt bezdekompresācijas robežu, pazemināt dekompresijas slimības rašanos un slāpekļa narkozes risku, kas savukārt paaugstinās zemūdens peldēšanas komfortu un drošību.

Niršanas kursam ar bagātinātiem maisījumiem ir jāsatur 2 treniņa ieniršanas atklātajā ūdenī, kas var būt nokārtotas vienas dienas laikā. Kursa teorētiskā daļa ietver sevī minimāli nepieciešamais zināšanu kopums fizikā, fizioloģijā, ieniršanu plānošanā un speciālajā aprīkojumā, kas ir domāts darbam vidē ar paaugstinātu skābekļa saturu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta drošības tehnikai un citiem šāda veida speciāliem pasākumiem (piemēram, maisījuma sastāva analizēšanai), kas pavada šāda veida ieniršanas. Pēc kursa pabeigšanas kandidātiem jākārto teorētiskais eksāmens.

Lai pieteikties kursam daiveram jābūt:

 1. PADI Open Water Diver vai tai ekvivalentajai atestācijai.

 2. Ne jaunākam par 15 gadiem.go up


Wreck Diver (Niršana uz iegrimušiem objektiem)

Nekas nevar līdzināties ar izjūtām, ko Jūs izbaudāt, ienirot  pie kuģa avāriju šķembām. Wreck Diver kurss ir domāts tiem, kas grib savām acīm ieraudzīt iegrimušos kuģus, lidmašīnas un pat dārgumus.

Kursa ietvaros tiek apspriesti plānošana, organizēšana, vadīšana, tehnika, potenciālas problēmas veicot ieniršanas uz iegrimušiem objektiem, lukturu, speciāla aprīkojuma, gājiena galu un spoļu sagatavošana un izmantošana, uzvedības noteikumi ierobežotas redzamības apstākļos avārijas pasākumos.

Niršanas kursam uz iegrimušiem objektiem jāsatur 4 treniņa ieniršanas atklātajā ūdenī, kam jābūt izpildītām ne mazāk kā divu dienu laikā. Treniņa ieniršanas un iekļūšanu iegrimuša objekta iekšā ir jāveic dienas gaismas tiešās redzamības robežās un dziļumā līdz 40 metriem.

Lai pieteikties kursam daiveram jābūt:

 1. PADI Advanced Open Water Diver vai tai ekvivalentajai atestācijai.

 2. Ne jaunākam par 15 gadiem.go up


Night Diver (Nakts niršana)

Augu un dzīvnieku valsts naktī zem ūdens pārvēršas. Dzīvnieki, pie kuriem dienā ir grūti pieiet klāt, naktī viegli pielaiž daiveru pavisam tuvu.

Nakts niršanas kurss ietver nakts ieniršanas plānošanu, organizēšanu, vadīšanu, tehniku un bīstamību, peldspējas kontroles noteikumus, navigāciju un komunikāciju, zemūdens lukturu un partneru sistēmas izmantošanu, avārijas pasākumus, nakts zemūdens vides īpatnības.

Nakts niršanas kursam jāsatur 3 treniņa ieniršanas atklātajā ūdenī, kam jābūt izpildītām ne mazāk kā divu nakšu laikā. Nakts treniņa ieniršanas ir jāveic tajās vietās, kur kandidāti jau niruši dienas laikā un ar kuriem viņi ir iepazīstināti.

Lai pieteikties kursam daiveram jābūt:

 1. PADI Open Water Diver, Junior Open Water Diver vai tām ekvivalentajai atestācijai.

 2. Ne jaunākam par 12 gadiem.go up


Altitude Diver (Augstkalnu niršana)

Ienirt kalnu ezera kristālā nozīmē izbaudīt neaizmirstamu iespaidu.

Augstkalnu niršanas kurss aplūko plānošanas, organizēšanas, vadīšanas, tehnikas, potenciālu problēmu un bīstamības jautājumus veicot augstkalnu ieniršanas (no 300 līdz 3000 metriem virs ūdens līmeņa). Tiek apgūti RDP izmantošanas speciālie noteikumi, drošības un dziļuma dekompresijas pieturu dziļumi, speciālais aprīkojums, nolaišanās gali. Īpaša uzmanība tiek pievērsta hipoksijas un hipotermijas cēloņiem, pazīmēm un simptomiem veicot augstkalnu ieniršanas, kā arī to novēršanai.

Augstkalnu niršanas kursam jāietver 2 treniņa ieniršanas atklātajā ūdenī, kas varētu būt veiktas vienas dienas laikā, bet rekomendējams tos veikt dažās dienās. Studentiem ar PADI Advanced Open Water Diver, Junior Advanced Open Water Diver, Adventure Diver, Junior Adventure Diver atestāciju, kas bija veikuši neobligātu nakts ieniršanu, vai ar PADI Night Diver atestāciju vai tai ekvivalento, treniņa ieniršanas var būt veiktas naktī.

Ja daiveri ieradušies ieniršanas veikšanai augstumā, lielākā par to, kurā viņi pastāvīgi dzīvo, tad viņiem jāuzgaida ne mazāk par sešām stundām vai jāveic speciālie aprēķini, lai noteiktu savu spiediena sākuma grupu pirms pirmās ieniršanas atklātajā ūdenī.

Lai pieteikties kursam daiveram jābūt:

 1. PADI Open Water Diver, Junior Open Water Diver vai tām ekvivalentajai atestācijai.

 2. Ne jaunākam par 12 gadiem.go up


Search & Recovery (Priekšmetu meklēšana un pacelšana)

Speciālais kurss Search and Recovery Diver ieinteresēs potenciālus aizmirsto dārgumu potenciālus meklētājus, kā arī visus tos, kas grib iemācīties atrast un pacelt no ūdens nogrimušus priekšmetus.

Meklēšanas un pacelšanas kurss ietver plānošanu, organizēšanu, veikšanu, tehniku, potenciālās problēmas un bīstamības meklējot un paceļot iegrimtos priekšmetus, zemūdens navigāciju, dažādas priekšmetu meklēšanas metodes dibenā, kā arī daudzveidīgas meklēšanas trajektorijas, līņu un spoļu izmantošanu, priekšmetu pacelšanas tehnika no dibena ar dažādu pacelšanas ierīču izmantošanu.

Priekšmetu meklēšanas un pacelšanas kursam jāsatur 4 treniņa ieniršanas atklātajā ūdenī, kam jābūt izpildītām ne mazāk ka divu dienu laikā. Treniņa ieniršanas rekomendējams veikt dziļumā no 9 līdz 18 metriem.

Lai pieteikties kursam daiveram jābūt:

 1. PADI Open Water Diver, Junior Open Water Diver vai tām ekvivalentajai atestācijai.

 2. Ne jaunākam par 12 gadiem.go up


Diver Propulsion Vehicle - DPV (Zemūdens velkoņa vadīšana)

Peldēšanu ar velkoni var salīdzināt ar kosmosa lidojumu.

Zemūdens velkoņa vadīšanas kurss ietver šāda veida ieniršanas plānošanu, organizāciju, vadīšanu, tehniku, potenciālās problēmas un bīstamības, informāciju par aprīkojumu, ieskaitot akumulatora baterijas apkalpošanu. Kandidāti apgūst velkoņa lietošanas noteikumus, rīcību tā bojāšanas gadījumā, ieejas un izejas no ūdens, nolaišanās un pacelšanās pareizu tehniku.

Kursam jāsatur 2 treniņa ieniršanas atklātajā ūdenī, kas var būt veiktas vienas dienas laikā. Pirmā ieniršana dod daiveram iespēju izkopt velkoņa vadīšanas bāzes iemaņas, bet otrais - ieplānot un veikt parasto ieniršanu ar velkoni.

Lai pieteikties kursam daiveram jābūt:

 1. PADI Open Water Diver, Junior Open Water Diver vai tām ekvivalentajai atestācijai.

 2. Ne jaunākam par 12 gadiem.go up


Drift Diver (Niršana straumēs)

Peldspējas kontrole, prasme nepazaudēt grupu un savu partneri, apgūt ieniršanas tehniku un metodes straumes apstākļos, izzināt un novērst potenciālas problēmas - visu šo Jums piedāvā šis kurss.

Nodarbību laikā kandidāti apgūst plānošanu, organizēšanu, vadīšanu, dreifa bīstamības straumēs, speciālo aprīkojumu - bojas, līņi, spoles, kā arī metodes, kā palikt blakus partnerim, vai turēties kopā ar grupu. Tiek apspriesta vieta ieniršanai un straumju pētīšana.

Dreifa kursam jāsatur 2 treniņa ieniršanas atklātajā ūdenī, kas var būt veiktas vienas dienas laikā. Rekomendējams, lai ieniršanas izpildītu no kuģa šāda veida ieniršanas pareizas tehnikas demonstrēšanai.

Lai pieteikties kursam daiveram jābūt:

 1. PADI Open Water Diver, Junior Open Water Diver vai tām ekvivalentajai atestācijai.

 2. Ne jaunākam par 12 gadiem.go up


Multilevel Diver (Pakāpju niršana)

Šajā kursā tiek apgūtas plānošana, organizēšana, vadīšana, ieniršanas tehnika, profila aprēķina priekšrocības un metodes ar "ritenis" veida daiv-plānotāja un daiv-datora palīdzību, kā arī daiv-datora kopšana un apkalpošana. Tiek atkārtotas ziņas par dekompresijas slimības teoriju, avārijas dekompresijas pasākumiem, avialidojumu noteikumi pēc ieniršanas.

Pakāpju niršanas kursam jāietver 2 treniņa ieniršanas atklātajā ūdenī, kas var būt veiktas vienas dienas laikā. Veicot daudzlīmeņu ieniršanas dziļumā vairāk par 18 metriem, rekomendējams, lai studentiem būtu PADI Advanced Open Water Diver vai tai ekvivalentā atestācija.

Lai pieteikties kursam daiveram jābūt:

 1. PADI Open Water Diver, Junior Open Water Diver vai tām ekvivalentajai atestācijai.

 2. Ne jaunākam par 12 gadiem.go up


Underwater Photographer (Zemūdens fotogrāfs)

Zemūdens fotogrāfijas kurss ietver plānošanu, organizēšanu, tehniku, veicot zemūdens fotografēšanu, fotografēšanas principi, filmas tipi, uzņemšanas noteikumi dabiskajā apgaismojumā un ar uzliesmojumu, zemūdens fotoaparāta lietošanas metodes, zemūdens fototehnikas sagatavošana, kopšana un apkalpošana.

Zemūdens fotografēšanas kurss satur 2 treniņa ieniršanas atklātajā ūdenī, kas var būt izpildītas vienas dienas laikā. Studentiem ar PADI Advanced Open Water Diver, Junior Advanced Open Water Diver, Adventure Diver, Junior Adventure Diver atestāciju, kuri izpildīja neobligātu nakts ieniršanu, vai ar PADI Night Diver vai tai ekvivalento atestāciju treniņa ieniršanas var būt veiktas nakts laikā.

Lai pieteikties kursam daiveram jābūt:

 1. PADI Open Water Diver, Junior Open Water Diver vai tām ekvivalentajai atestācijai.

 2. Ne jaunākam par 12 gadiem.go up


Peak Performance Buoyancy (Augstākā peldspējas kontrole)

Kursā tiek apgūti jautājumi, saistīti ar peldspējas pārbaudi, balastu stāvokli un sadalīšanu, ķermeņa pareizo stāvokli, peldot zem ūdens, balastu sadali ērtībai un neitrālās peldspējas uzturēšanai ieniršanas laikā, neitrālās peldspējas smalku regulēšanu zem ūdens.

Peldspējas augstākās kontroles kurss satur 2 treniņa ieniršanas atklātajā ūdenī, kas var būt veiktas vienas dienas laikā.

Lai pieteikties kursam daiveram jābūt:

 1. PADI Open Water Diver, Junior Open Water Diver vai tām ekvivalentajai atestācijai.

 2. Ne jaunākam par 12 gadiem.go up


Underwater Naturalist (Zemūdens naturālists)

Kandidāti apgūst zemūdens dzīvnieku un zivju pamatgrupas, to mijiedarbību un uzvedības noteiktos tipus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta zemūdens peldēšanas tehnikai, kas ļauj izvairīties no pieskaršanos dibenam un novērst dabiskās zemūdens faunas bojāšanas.

Zemūdens naturālista kurs ietver 2 treniņa ieniršanas atklātajā ūdenī, kas var būt veiktas vienas dienas laikā. Studentiem ar PADI Advanced Open Water Diver, Junior Advanced Open Water Diver, Adventure Diver, Junior Adventure Diver atestāciju, kas izpildījuši neobligātu nakts ieniršanu, vai ar PADI Night Diver vai tai ekvivalento atestāciju treniņa ieniršanas var notikt nakts laikā.

Lai pieteikties kursam daiveram jābūt:

 1. PADI Open Water Diver, Junior Open Water Diver vai tām ekvivalentajai atestācijai.

 2. Ne jaunākam par 12 gadiem.go up


Boat Diver (Niršana no kuģa)

Var nirt no krastmalas, bet var arī no kuģa, kuteri, piepūšamas laivas. Tas dod vairāk priekšrocību: vieglāk nokļūt attālinātām vietām, ērti saģērbties un ieiet ūdenī.

Pēc Boat Diver kursa izņemšanas ieiešanas process ūdenī kļūs ievērojami vieglāks: viens milzīgs solis - un Jūs esat ūdenī. Tiem, kas izvēlas šo speciālo kursu, ir rekomendējams iepazīsties ar ieniršanas tehniku no dažāda tipa kuģiem.

Kursa laikā studenti apgūst plānošanu, organizēšanu, vadīšanu, tehniku, problēmas un bīstamības, veicot ieniršanas no kuģa, uzvedības noteikumus bortā, personālā aprīkojuma izvietošanu, laivas aprīkojuma lietošanu. Pie tam, tiek apgūsti kuģu pamattermini un ieniršanu izpildīšanas noteikumi no kuģa. Aplūko glābšanas aprīkojumu, kam jābūt daiv-laivas bortā.

Šim kursam jāsatur 2 treniņa ieniršanas atklātajā ūdenī, kas var būt izpildītas vienas dienas laikā. Abām treniņa ieniršanām obligāti jābūt veiktām no laivas.

Lai pieteikties kursam daiveram jābūt:

 1. PADI Open Water Diver, Junior Open Water Diver vai tām ekvivalentajai atestācijai.

 2. Ne jaunākam par 12 gadiem.go up


Project AWARE (Vides aizsardzība)

Šis kurss dod priekšstatu par ūdens ekosistēmu degradāciju un par tās novēršanas pasākumiem. Tas atklāj problēmas, saistītas ar to stāvokli, ieskaitot zvejošanas, krastmalas zonas aizsardzības un jūras piesārņošanas problēmas. Apgūstot šo programmu, nav nepieciešamas treniņa ieniršanu izpilde vai kādu iemaņu izkopšana.

Lai pieteikties "Projekts AWARE" specializācijas programmai, studentam nav obligāti jābūt par atestēto daiveru, kā arī viņam nav jābūt citai pieredzei peldēšanā ar caurulīti vai akvalangu. Nav arī nekādu ierobežojumu vecumā.


go upKursi

Intro dive

Referral form

Open Water Diver

Adventure in Diving

Advanced Open Water Diver

Rescue Diver

EFR

Divemaster

Master Scuba Diver

Instructor Assistant

Speciālo kursi

Dry suit Diver

Deep Diver

Drift Diver

Night Diver

Wreck Diver

Boat Divergo up